رفتن به محتوا

ایران دومینو با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی شهیدان محمد زاده

این دوره از مسابقات ۱۵ بهمن ۹۴ در دو بخش ابتدایی و متوسطه با حضور ۸۴ تیم برگزار گردید