رفتن به محتوا

بعد از گذشت چند ماه  سکوت در ایران دومینو، و ایجاد تغییرات عظیم در وب سایت و رویکردهای این گروه با توجه به تصمیمات اخیر مقرر گردید همچون روال گذشته پیش ثبت نام مسابقات برنامه ریزی شده در سال جاری را بروی سایت قرار دهیم. دوستانی که تمایل به هرگونه همکاری  با  ما  دربرگزاری مسابقات  و یا میزبانی مسابقات را دارند  با ما تماس  بگیرند.

این فرم از طریق سرپرست تیم و اعلام امادگی خود برای حضور یک تیم در مسابقات مرتبط و انتخابی پر می شود.

و اما بخش اصلی خبر ما مسابقات در چه سطحی؟کجا؟کی؟

*دومین دوره مسابقات ملی شمال کشور (اسفند ۱۳۹۲) در بخش دانشجویی

*دومین دوره مسابقات ملی شمال کشور (آبان – اسفند ۱۳۹۲) دربخش دانش آموزی

***تمامی مسابقات منوط به تعداد پیش ثبت نام ها تصمیمات اتی اعلام می گردد، در صورت رسیدن به سقف مورد نظر اطلاعاتی بعدی قرار می گیرد، تمامی سرپرستانی که تمایل به شرکت در هریک از مسابقات فوق را دارند می بایست فرم را تکمیل و برای ما ارسال نمایند.

مهلت انجام پیش ثبت نام به اتمام رسیده است.