رفتن به محتوا

                                              گروه ایران دومینو با همکاری پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار می کند:

                                                 دومین ورکشاپ تخصصی دومینو در تهران به همراه مسابقات

                                 مدرسین: جناب آقای حامد اسدی، جناب آقای مجید عظیمی و سرکار خانم مدرسی

                                                                 زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۳۹۳