رفتن به محتوا

اولین ورکشاپ تخصصی ۳ روزه گروه ایران دومینو در تهران

دبیرستان فرزانگان ۸

۹ ، ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۳۹۲

ساعت ۹ الی ۱۷ بعدازظهر

ظرفیت ۵۰ نفر

مدرسین:

جناب آقای حامد اسدی، سرکار خانم مهسا مدرسی، جناب آقای مجید عظیمی