رفتن به محتوا

با توجه به اعلام نتایج کمیته داوران دومین دوره مسابقات امتیازات تیم ها برتر در بخش های مختلف به شرح ذیل می باشد:

(کمیته داوران: آقای سعید اسدی، آقای مجید عظیمی، خانم مهسا مدرسی، آقای امیر اسدی)

بخش دانشجویی:

تیم اول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش                        ۲۷۳/۶۵

تیم دوم: برارن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر)         ۲۵۴/۸۰

تیم سوم: بیرجینیا (دانشگاه بیرجند)                                ۲۵۰/۲۹

بخش دانش آوزی:

متوسطه :

تیم اول: رویش                                  ۸۷/۶

تیم دوم: فردوسی                             ۸۱/۸

تیم سوم: تاور                                  ۷۶/۹۵

ابتدایی:

تیم اول: گل رز                                  ۵۵/۳

تیم دوم: مگنولیا                                ۴۶/۵۸

تیم سوم: دختران آفتاب                      ۲۱/۷۳