رفتن به محتوا

ایران دومینو پس از برگزاری موفق ۴ دوره مسابقات ملی دومینو، میزبانی پنجمین دوره این مسابقات را به بابلسر داد.

این دوره از مسابقات در بخش های دانش آموزی، دانشجویی و آزاد نیز برگزار خواهد شد.

سایت جهت ثبت نام در مسابقات سایت ۱۷ روز ۳ بهمن نیز باز می شود.