رفتن به محتوا

همکاری ایران دومینو با پژوهش سرا جابرابن حیان قائم شهر در برگزاری اولین دوره مسابقات استانی دومینو دانش آموزشی در مازندران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

با حضور بیش از ۶۰ تیم دانش آموزی

در سه مقطع ابتدایی / متوسطه اول / متوسطه دوم

منتظر دیگر اخبار ها باشید…