رفتن به محتوا

ایران دومینو با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی شهیدان محمد زاده

این دوره از مسابقات ۱۵ بهمن ۹۴ در دو بخش ابتدایی و متوسطه با حضور ۸۴ تیم برگزار گردید که نتایج این دوره از مسابقات به شرح ذیل می باشد:

“بخش ابتدایی”
مقام اول : فروغ دانش / سرگروه کیازرمانی ۴۱٫۳۲ امتیاز
مقام دوم : آفرینش / پریا داوودی ۳۱٫۸۱ امتیاز
مقام سوم : فرهنگ / فاطمه واحدی ۳۱٫۲۵ امتیاز

مقام چهارم : فرهنگ / نیکا جعفری

مقام پنجم : آفرینش / شایان مهجوریان

مقام ششم : فروغ دانش / پارسا پاک نهاد

مقام هفتم : فرهنگ / هستی بابایی

مقام هشتم : فروغ دانش / امیر رضا ولی زاده

مقام نهم : هاتف / رادین کاویانپور

– – – – – – – – – – – – – – –
“بخش متوسطه”:
مقام اول : شهید ملک زاده / کوثر فلاح ۶۸٫۴ امتیاز
مقام دوم : عصمتیه / فاطمه زهرا حیدری ۴۰٫۸۲ امتیاز
مقام سوم : نخبگان / علیرضا احمدی ۳۸٫۸ امتیاز

مقام چهارم : شهید ملک زاده / مهسا قربانی

مقام پنجم : دین و دانش / هنگامه روشن پژوه

مقام ششم : شهید ملک ز اده / فاطمه شرامه

مقام هفتم : غیر دولتی فرهنگ / آتنا ولی

– – – – – – – – – – – –
گروه ایران دومینو جوایز نقدی مسابقات را به پژوهش سرا دانش اموزی شهیدان محمدزاده تحویل داده جهت دریافت جایزه به پژوهش سرا مراجعه فرمایید.
تیم اول : ۳۰۰ هزار تومان
تیم دوم : ۲۰۰ هزار تومان
تیم سوم ۱۵۰ هزار تومان