رفتن به محتوا

چیدمان طولانی ترین دیوار دومینویی به طول ۵۰متر در اسفند ۹۳ انجام شد.