رفتن به محتوا

    

با توجه برگزاری موفق دو دوره مسابقات ملی دومینو در شمال کشور امسال برای اولین بار مسابقات دانش آموزی آن با شرایطی ویژه از تاریخ ۲۲ الی ۲۵ آذر ۹۴ نیز برگزار می گردد.

امیدواریم با استقبال پرشور شما دوستان، همچون دوره های گذشته میزبانی شایسته برای شما باشیم.

                                                          منتظر خبرهای بعدی باشید…     

                                                       آیین نامه مسابقات دانش آموزی 

——————————————————————————————————

                                                   تصاویر دوره اول مسابقات (کلیک کنید)

                                          گزیده ای از تصاویر دومین دوره مسابقات (کلیک کنید)