رفتن به محتوا

جشنواره تابستانی دومینو برای اولین بار با رویکرد برگزاری ورکشاپ های تخصصی و مسابقات انفرادی نیز برگزار می شود.

این جشنواره شامل ۵ ورکشاپ تخصصی دومینو در زمینه های مختلف می باشد که مدرسین ان از بهترین های دومینو ایران هستند.

عنوان و جزییات ۵ ورکشاپ تخصصی :

۱ – در مسابقات بهترین باشیم : ( مدت : ۳.۵ ساعت )

مدرس‌ها : مهرداد عزیزخانی، مجتبی زارعی، سعید اسدی

زمان برگزاری : ۱۶ شهریور ساعت ۱۶.۳۰

۲- شناخت و طراحی مکانیزم : ( مدت : ۲.۵ ساعت )

مدرس‌ : مهرداد عزیزخانی

زمان برگزاری : ۱۶ شهریور ساعت ۱۳.۳۰

۳- روش‌های بافت بمب چوبی ( مدت : ۲.۵ ساعت )

مدرس‌ : مجتبی زارعی

زمان برگزاری : ۱۷ شهریور ساعت ۱۷.۰۰

۴-  مربیگری دومینو ( سطح مقدماتی ) – ( مدت : ۷ ساعت )

مدرس‌ : سعید اسدی

زمان برگزاری : ۱۶ و ۱۷  شهریور ساعت ۹.۰۰

۵- اصول و انواع تصویرسازی ( مدت : ۳ ساعت )

مدرس‌ : سعید اسدی + صادق داورنژاد

زمان برگزاری : ۱۷ شهریور ساعت ۱۳.۳۰