رفتن به محتوا

                      ایران دومینو در سال هگمتانه این نمایشگاه منتظر حضور شما می باشد.

                               شما هم با مراجعه به غرفه ایران دومینو می توانید از تخفیفات ویژه نمایشگاهی بهره ببرید.

                                                                                    منتظر همه شما هستیم…