آشنایی با تیم ما

اعضای هیات مدیره

حامد اسدی حامد اسدی بنیانگذار و مدیر‌عامل
حامد اسدی بنیانگذار و مدیر‌عامل لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. جزئیات پروفایل
امیر اسدی امیر اسدی رئیس هیات مدیره
امیر اسدی رئیس هیات مدیره لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. جزئیات پروفایل
سعید اسدی نفت چالی سعید اسدی نفت چالی معاون آموزشی
سعید اسدی نفت چالی معاون آموزشی توضیحات اضافه می شود. جزئیات پروفایل

کمیته داوری

سعید اسدی نفت چالی سعید اسدی نفت چالی رئیس کمیته داوری
سعید اسدی نفت چالی رئیس کمیته داوری توضیحات اضافه می شود. جزئیات پروفایل
مجید عظیمی مجید عظیمی کمیته داوری
مجید عظیمی کمیته داوری توضیحات اضافه می شود. جزئیات پروفایل
صدیقه قاسمی صدیقه قاسمی کمیته داوری
صدیقه قاسمی کمیته داوری توضیحات اضافه می شود. جزئیات پروفایل
مریم قاسم زاده مریم قاسم زاده کمیته داوری
مریم قاسم زاده کمیته داوری توضیحات اضافه می شود. جزئیات پروفایل

مربیان و کارکنان

حسین اسدی حسین اسدی مربی
حسین اسدی مربی توضیحات اضافه می شود. جزئیات پروفایل