رفتن به محتوا

برگزاری بزرگترین مسابقات دومینو دانش آموزی  در پایتخت دومینو ایران

شرکت کنندگان در دو مقطع ابتدایی و متوسطه و در دو بخش پسران و دختران باهم به رقابت پرداختند.